سفارش تبلیغ
صبا
هرکه با همنشینِ بد دوستی کند، ایمن نمی ماند . [لقمان علیه السلام ـ به فرزندش ـ]
 
دوشنبه 87 تیر 3 , ساعت 1:12 عصر

بانوی بهشتی

 

دوباره نخل بستان پیمبر نوبرآورده

 

خدیجه در حریم قدس احمد، دختر آورده

 

چه دختر؟ دختری نیکو ، چو نیکو روضه مینو

 

خدا در شأن این بانو ز جنت کوثر آورده

 

جهان را نورباران کرده اینک زهرة الزهرا

 

مه از بهر تماشا از گریبان سر برآورده

 

زخورشید زمین گردون نماید کسب نور اکنون

 

که افلاک رسالت نیز نیکو اختر آورده

 

سرای مصطفی خود از صفا از عرش بهتر بود

 

نزول زهره زهرا صفای دیگر آورده

 

نه تنها لؤلؤمرجان به دامان آورد زهرا

 

که بحر عصمت و عفت هزاران گوهر آورده

 

به وصف دشمنان آل پیغمبر چه گویم من

 

کتاب الله به ذم آن جماعت ابتر آورده

 

ز یمن خلقتش عالم به بازار وجود آمد

 

ز رأفت خالق سرمد درخشان گوهر آورده

 

به امر حیّ سبحانی پی گهواره جنبانی

 

به همره مریم از جنت به خدمت هاجر آورده

 

خدیجه مریم آورده سرور عالم آورده

 

به نسوان خاتم آورده ز مریم بهتر آورده

 

خباز کاشانی

لیست کل یادداشت های این وبلاگ